Matkalender

PÅ TENNSTOPET I ÅR

Se hela kalendern ...

Vår klassiska meny

MAT PÅ TENNSTOPET

När du vill ha mat som den var förr som smakar lika utsökt då som nu, helt enkelt tidlösa klassiker.

Läs mer

Vi har alltid ett bord för dig

VAR SÅ SÄKER

Ring oss eller boka ditt bord här på hemsidan.

Läs mer

Minnesskrift

Från sekelskiftets gyllene tid.

1894 - 26/2 - 1944

Tennstopet fick sitt namn av dess förste innehavare ingenjören och tenngjutaren Axel Santesson, som övertog det dåvarande Hedvig Sjöbergs schweizeri beläget nr 19 Fredsgatan. Dock var det först när affären i slutet av 1800-talet flyttades till sina nuvarande lokaler Vattugatan 8, som namnet Tennstopet fick officiell klang.

Det forna schweizeriet utvidgades här i och med att en matsal tillfogades de dåvarande lokalerna. Detta hälsades synbarligen med största tillfredsställelse av bland andra klarakvarterens många tidningsmän.

Tennstopet blev även ett kärt tillhåll för många kotterier och konstnärsklubbar. En sådan klubb var den, som med prins Eugén i spetsen kunde räkna Vicke Andrén, Oskar Björck, Ferdinand Boberg, Gustav Cederström, Carl Larsson, Acke Tallberg och Gunnar Wennerberg som rnedlemmar. Om denna klubbs aktivitet och uppskattning av sitt gamla stamlokus vittnar den minnestavla (härnedan avbildad) som numera intager hedersplatsen i restaurantens Bellmansrum, vilket tillkom just vid denna tid i slutet av 1800-talet.

Bellmansrummet anammades också tacksamt av andra till exempel surströmmingsvännerna. Till trevnad icke blott for dem själva utan även för övriga gäster, vilka i kulinariskt hänseende voro "okultiverade" nog att ej uppskatta denna delikatess, föredrogo de att avnjuta sina läckra strömmingar inom lyckta dörrar. Denna användning av Bellmansrummet är än i dag mycket gouterad.

Från sekelskiftets gyllene tid stamma även de båda punschetiketter, som flankera det gamla tennstopet på bilden.

Schweizeriet sedermera källaren och restaurant Tennstopet har i sina annaler många personer, som mer eller mindre framgångsrikt, utövat det hedervärda källarmästareyrket.

Efter Santessons död övergick rörelsen till O.Johansson, förut under många år anställd på Anglais. Under hans regim ändrades namnet till Restaurant och Café Monopol emedan det i huset fanns ett hotell med samma namn.

Johansson efterträddes av Fr. Nilzén. Men glansen av det gamla stopet hade mattats och restaurant Monopols livslängd blev kort. Den 1 oktober 1904 övertog Torsten Widelius restauranten och Tennstopet återuppstod under sitt gamla hederliga namn. Efter hans död sköttes affären med framgång av hans hustru.

1925 övergick rörelsen till Nils W. Hedstram, f. d. Delägare i J. D. Grönstedt & Co och innehavare av Café de Commerce.

Ett decennium senare efterträddes han av sonen Nils H. Hedström, som nu utövar värdskapet å restaurant TennstopetSTOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANTFÖRENING

Vad som händer på Tennstopet.

KALENDARIUM

November
I november så har vi traditionsenligt Gås på menyn mellan den 10-24.

Tennstopet Lita på Tennstopet
{img:title}

Vi ses på Stopet

Köp Boken om Tennstopet

Om väggar kunde tala skulle de på restaurang Tennstopet i Stockholm ha mycket att berätta, även om sådant som borde förtigas. Du hittar vår bok

Kulturlivet och restauranger.

Historia

Tennstopet är kanske den restaurang som har lämnat det största bidraget till det svenska kulturlivet. Katinka Kant har utrett varför den kulturell

Läs fortsättningen..