Matkalender

PÅ TENNSTOPET I ÅR

Se hela kalendern ...

Vår klassiska meny

MAT PÅ TENNSTOPET

När du vill ha mat som den var förr som smakar lika utsökt då som nu, helt enkelt tidlösa klassiker.

Läs mer

Vi har alltid ett bord för dig

VAR SÅ SÄKER

Ring oss eller boka ditt bord här på hemsidan.

Läs mer

Sjöbergs Café

Minnesskrift från Stockholms Restauratörsförenings 40-årsjubileum den 26 februari 1934.

HISTORIA

Det gamla Rosenbadshuset, Fredsgatan 27, vilket numera Stockholms Sparbank är inrymd, tillhörde också de mera "inrökta" gamla källar- och schweizerilokusen. Innehavarinnan Hedvig Sjöberg var mycket omtyckt samt hade på 1870- och 80-talen en stabil publik av ämbetsmän och militärer, vilka t o m styrkte sig med så starka saker som absint. Det var för flertalet av gästerna ett verkligt stamlokus.
Ingeniör A. Santesson övertog lokalen samt flyttade sedan när Sparbanken tillträdde tomten kaféet till Stora Vattugatan 8. Restauranten kallades då Tennstopet.

Här ovan beskrivna Hedvig Sjöbergs schweizeri i n:r 19 Fredsgatan övertogs av ingeniören och tenngjutaren herr Axel Santesson vilken lät pryda sina lokaler med diverse tenngods vilket gav anledning till att man och man emellan benämnde schweizeriet för Tennstopet. När det gällde att flytta affären till ny lokal i n:r 8 Stora Vattugatan beslöt ägaren att anamma namnet Tennstopet.

När det nya stället öppnades i början på april 1904, var där endast schweizerihantering men 1900 tillkom matsalen och sägas måste att särskilt den senare föreföll fylla ett verkligt behov för traktens många tidningsherrar. Tennstopet blev ett kärt tillhåll för vissa kotterier, bland vilka ihågkommas Vicke Andrén, Sahlbom, Granlund, Carlstedt m. fl. Senare tillkom Bellmansrummet vilket vid vissa tillfällen detta ännu i dag, apteras till Surströmmingskammare.

Efter Santessons död övertogs affären av herr 0. Johans-son, förut i många år anställd på Hôtel Anglais. Med anledning av att i våningen en trappa, fanns ett hotell, Monopol. Kallades företaget nu för en tid, restaurant och Café Monopol. Fläkten från fordom var emellertid borta och herr Johansson efterträddes av herr Fr. Nilsén. Den förste som lyckades få det hela på fötter igen, var emellertid herr Torsten Widelius. Han övertog källaren den 1 oktober 1904 Då hade det gamla Tennstopet blivit återtaget och lever nu under herr Nils Hedströms värdskap sedan 1925. Allt fortfarande är restauranten ett kärt tillhåll för bland andra Klaratraktens många tidningsmän.

Denna artikel har varit införd i den minnesskrift som kom ut till
Stockholms Restauratörsförenings 40-årsjubileum den 26 februari 1934.
Skriften har ett förord från 1 februari, 1934 av Bernard Garsten och Emil Norlander.

Den trycktes i ett hundra numrerade exemplar, exemplaret som vi kopierat från är n:r 74.

Denna artikel om Tennstopet återges med samtycke av SHR 08 – 762 74 00 (Stockholms Hotell och Restaurangföretagare) i vars förbund Stockholms Restauratörförening uppgått.

Vad som händer på Tennstopet.

KALENDARIUM

April
Vårkråkan serveras traditionsenligt den 8 april och vi slår på stort under påskveckan och serverar en klassisk påskmeny med ljuvliga smaker för hela familjen. Inte att förglömma gör råvaran Sparris entré den 29e.

Mars
Våren smyger sig på och vårlamm gör stor entré till den 25e. Under påskveckan är det på Tennstopet du äter din påskmiddag.

Tennstopet Lita på Tennstopet
{img:title}

Vi ses på Stopet

Köp Boken om Tennstopet

Om väggar kunde tala skulle de på restaurang Tennstopet i Stockholm ha mycket att berätta, även om sådant som borde förtigas. Du hittar vår bok

Tennstopets Lucialunch

Historia

Tennstopets Lucialunch har sin egentliga upprinnelse i en händelse, skapad av en oförskylld lätt berusad spansk servitörs uppträdande, Lucialunch

Läs fortsättningen..